Europa Wschodnia

Wyjazd gdzie zrobiliśmy Ukrainę z wizyta w Odessie , Nadniestrze z kilkugodzinnym postojem na granicy i Rumunię z wszelkimi jej urokami łącznie 4500 km.

Zobacz więcej na forum moto-fan.pl